Rok 2017 nebol pre poľnohospodárov a potravinárov jednoduchý

Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík označil odchádzajúci rok 2017 za náročný pre celé agropotravinárske odvetvie. Jarné mrazy a neskôr letné intenzívne sucho ukrojilo z úrod takmer všetkých poľnohospodárskych plodín. Bilancia roka v rámci rastlinnej výroby preto nie je pozitívna.
 
 
V rámci živočíšnej výroby je na sklonku roka spokojnosť s tým, že producenti jatočných ošípaných po troch rokoch prestali robiť stratu z výroby bravčového mäsa.  Začiatok roka 2017 v porovnaní s predchádzajúcimi troma rokmi bol veľmi priaznivý, keď ceny jatočných ošípaných boli podstatne vyššie než v predošlom období. V roku 2017 Slovensko dosiahne historicky najlepšie výsledky v úžitkovosti ošípaných, keď predpokladáme odchov od jednej prasnice viac ako 26 ks za rok a prírastok 0,650 kg na kus a deň.
 
Pozitívne v rámci živočíšnej výroby hodnotíme aj to, že mliečna kríza je na ústupe a prvovýrobcovia mlieka dostávajú za mlieko vyššie ceny od spracovateľov. „Bilancovanie za výrobu mlieka je teda o niečo priaznivejšie ako vlani, ale stále ešte nedostávame cenu na úrovni našich výrobných nákladov. Treba na tom pracovať ďalej – či už cez cenu alebo úroveň podpôr tak, ako je to v iných krajinách,“uviedol predseda SPPK Milan Semančík.
 

 
Bilanciu potravinárskeho priemyslu negatívne naďalej poznačuje fakt, že sektor je finančne poddimenzovaný a obchody predávajú len necelých 40% slovenských potravín. Ideálne by bolo aj to, aby sme v roku 2018 dosiahli vyváženejšie postavenie vo vertikále prvovýrobca – spracovateľ – obchodník. Naďalej totiž výrobcovia a spracovatelia potravín pociťujú neférovosť obchodu vo vzťahu k dodávateľom. Pozitívne hodnotí predseda SPPK riešenie témy dvojakej kvality potravín na úrovni Európskej komisie.
 
Jednoznačne najväčším sklamaním roka 2017 je schválená výška štátnej pomoci na rok 2018. „Objem jedného milióna eur nezabezpečí konkurencie schopnosť našich poľnohospodárov a potravinárov na spoločnom európskom trhu. Naša požiadavka je 70 mil. eur. V budúcom roku sa budeme snažiť politikov presvedčiť o opodstatnenosti tejto sumy,“ dodal M. Semančík.
 
Okrem toho je pre Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru ďalšou výzvou pre rok 2018 aj práca na podobe budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2021-2028. Požiadavky smerom k Európskej komisii sú zhrnuté v dokumente Bratislavská deklarácia, ktorú pripravila práve Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Dodnes sa k dokumentu pripojili agrárne samosprávy ôsmich krajín EÚ. „Máme predbežný prísľub od samospráv ďalších troch krajín, že tak urobia. A to je už iná váha našich požiadaviek smerom k Európskej komisii. Čím viac nás bude, tým máme väčšiu šancu presadiť ich v Bruseli. Našim záujmom je vyrovnať podmienky na podnikanie v rámci celej EÚ,“ uzavrel hodnotenie roka 2017 predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce