Poslanci Európskeho parlamentu schválili nové pravidlá poľnohospodárskej politiky

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok schválili nariadenie, ktoré zjednoduší poľnohospodársku politiku EÚ, posilní farmárov vo vzťahu k supermarketom a umožní im efektívnejšie čeliť krízam a výrobným rizikám.
 
 
Nové pravidlá umožnia poľnohospodárom združeným v organizáciách výrobcov spoločne plánovať výrobu a rokovať o zmluvách na dodanie jednotlivých poľnohospodárskych produktov bez toho, aby porušili pravidlá EÚ v oblasti hospodárskej súťaže. Kolektívne vyjednávania o dodávkach boli dosiaľ povolené len v niektorých sektoroch - týkali sa napríklad mliečnych farmárov, pestovateľov olív, chovateľov hovädzieho dobytka či producentov obilnín.
 
Pozmenené nariadenie posilňuje tiež nástroje, ktorými sa poľnohospodári môžu chrániť pred trhovými výkyvmi a výrobnými rizikami, akými sú nepriaznivé poveternostné podmienky, škodcovia či choroby postihujúce hospodárske zvieratá: opatrenia na stabilizáciu príjmov budú lepšie prispôsobené potrebám poľnohospodárov a kompenzácie z poistenia úrody, zvierat a rastlín a zo vzájomných fondov, na ktorých sa spolupodieľajú farmári, budú navýšené a zároveň sa stanú dostupnejšími aj pri nižších stratách na úrode, produkcii či príjme.
 
Upraví sa aj proces prijímania mimoriadnych opatrení EÚ na podporu farmárov tak, aby Európska komisia mohla zareagovať na poľnohospodárske krízy rýchlejšie.
 
Podľa návrhu europoslancov členské štáty Únie získajú viac flexibility pri definovaní takzvaných aktívnych poľnohospodárov (oprávnených čerpať priame poľnohospodárske platby). Nové pravidlá im umožnia navýšiť dodatočnú podporu pre mladých poľnohospodárov - z 25 % na 50 % ich základnej poľnohospodárskej platby na prvých 25 - 90 hektárov. Cieľom je zatraktívniť prácu v poľnohospodárstve pre mladých ľudí a napomôcť generačnej výmene v rýchlo starnúcom sektore.
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce