Pripomíname si Svetový deň pôdy

Na tému "Starostlivosť o planétu sa začína starostlivosťou o pôdu" sa v roku 2017 uskutočnia podujatia k Svetovému dňu pôdy. Pripadá na 5. decembra a na podnet Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) ho v roku 2013 vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN). Svetový deň pôdy sa pripomína od roku 2014.
 
 
Cieľom aktivít Svetového dňa pôdy v tomto roku je v prvom rade odovzdať informácie o dôležitosti kvality pôdy pre potravinovú bezpečnosť, pre zdravé ekosystémy a pre blaho ľudstva.
 
Upriamiť pozornosť občianskej spoločnosti a popredných predstaviteľov na zásadný význam pôdy pre ľudský život, informovať verejnosť o kľúčovej úlohe pôdy pre potravinovú bezpečnosť, znižovanie následkov klimatických zmien, odstraňovanie chudoby a napomáhanie trvalo udržateľnému rozvoju - to sú niektoré špecifické ciele Svetového dňa a Medzinárodného roka pôdy podľa FAO.
 
Medzi špecifické ciele zaradila FAO napríklad aj podporu politikov a činnosti zamerané na rozvoj a trvalú ochranu pôdnych zdrojov, na podporu investícií do pôdnych zdrojov tak, aby užívatelia pôdy ňou mohli disponovať aj udržiavať v dobrom stave.
 
V čase vyhlásenia Svetového dňa pôdy sa FAO prihovorila za rýchle posilnenie kapacít na zbieranie informácií o pôdach a ich kontrole na všetkých úrovniach - národnej, regionálnej a medzinárodnej.
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce