Spolupráca SPPK so Slovenským hydrometeorologickým ústavom

Začiatkom novembra sa uskutočnilo stretnutie zástupcov úradu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (ďalej len "SPPK") a zástupcov Slovenského hydrometeorologického ústavu (ďalej len "SHMÚ"). Cieľom stretnutia bolo hľadať možnosti spolupráce pri monitoringu dopadov sucha v rámci platformy Intersucho a medzinárodného projektu DriDanube.
 
 
SHMU prejavil záujem získavať od odborníkov z radov členov SPPK spätnú väzbu o aktuálnej situácii porastov poľnohospodárskych plodín a vodnej bilancii v týždenných cykloch. Zároveň bude SHMÚ za spoluprácu poskytovať bonusové mapy vo forme deväťdňovej predpovede zrážok, maximálnych a minimálnych teplôt z piatich modelov, ku ktorým majú prístup len tí reportéri, ktorí vyplnili v danom týždni dotazník.
 
SHMÚ plánuje poskytovať reportérom aj ďalšie bonusové informácie v podobe hodinovej predpovede 4 prvkov (zrážky, teplota vzduchu, relatívna vlhkosť vzduchu a rýchlosť vetra) z rovnakých modelov pre konkrétnu lokalitu. Veľkým bonusom by tak bolo možné predchádzanie ekonomickým škodám, vďaka včasnému avizovaniu predpokladaných poveternostných podmienok prostredníctvom uvedených bonusových produktov.
 
V prílohe na stiahnutie Vám ponúkame aktuálne dostupné podklady a informácie, na základné oboznámenie sa s danou problematikou. 
 
Za účelom začatia spolupráce je naplánované školenie k danej problematike, ktoré sa uskutoční pravdepodobne do konca februára roku 2018.
 
Tento projekt spolupráce je úspešne zavedený v Českej republike. Ponúkame Vám na ilustráciu podobu spolupráce v Českej republike: https://lnk.sk/dnU7

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce