S láskou k slovenskej zelenine

Spotrebitelia naďalej preferujú dovážanú zeleninu zo zahraničia, ktorá dominuje na slovenskom trhu. Pokiaľ v okolitých krajinách dosahuje podiel len 20-30%, u nás je to až 60% oproti podielu slovenských agropotravinárskych produktov.
 
 
Úroveň kvality dovážanej zeleniny je hlavným súperom pre domácich pestovateľov. Sebavedomie im však dodáva narastajúci počet zákazníkov, ktorí na pultoch vyhľadávajú slovenskú značku. „Keďže má pestovanie zeleniny na Slovensku dlhú tradíciu, chceme ju spoločne obnoviť a vrátiť ju vo vyššom zastúpení na pulty,“ povedal podpredseda Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska Michal Šula.
 
Kvalita a čerstvosť slovenskej zeleniny je nepopierateľná už len z časového hľadiska. V porovnaní so zahraničnými producentami ju dokážu slovenskí pestovatelia od momentu zberu zeleniny dodať na pulty za neporovnateľne kratšiu dobu. To je jedna zo záruk čerstvosti. Ani tento fakt však nie je postačujúcim atribútom voči dovážanej zelenine. Ďalším zásadným faktorom je nastavenie cien, ktoré si v prípade dovážanej zeleniny zo zahraničia vedia obchodné reťazce dohodnúť samostatne a výhodnejšie. Daná skutočnosť značne znevýhodňuje domáce produkty.
 
 „Pre podporu našich producentov a ich výrobkov je nutná intenzívnejšia komunikácia s obchodnými reťazcami, štátnou správou a samosprávou. Čaká nás neľahká cesta. No je tu silná vôľa veci riešiť jednak zo strany pestovateľov, ale aj zo strany štátu,“ dodal Michal Šula. V Poľsku podľa zväzu pomohol práve štát domácim producentom systémom štátnej podpory, nastavením rovnakých pravidiel, legislatívnym rámcom. Zväz chce byť aj zdrojom informácií, poradcom pri možnostiach rôznych foriem podpôr, ako napríklad pri získaní investičných a neinvestičných podpôr z Programu rozvoja vidieka atď.
 
Zväz chce dosiahnuť, aby prvou voľbou pre spotrebiteľov bola domáca produkcia zeleniny. Preto je dôležité, aby v čase, keď slovenskí pestovatelia majú vlastnú produkciu, obchodné reťazce nakupovali zeleninu prioritne od nich. Pestovatelia veria, že naštartované aktivity zainteresovaných strán budú v konečnom dôsledku pozitívnym krokom k ochrane, odpore, stabilizácii  domácich producentov a ich výrobkov na Slovensku.
 
Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska je združením pestovateľov a výrobcov zeleniny. 18. apríla 2017 sa konalo prvé valné zhromaždenie v Maduniciach. Globálnym cieľom zväzu je zabezpečiť dlhodobo pevné postavenie a konkurencieschopnosť produktov slovenských pestovateľov na trhu. Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska zastrešuje viac ako 80% pestovateľov a výrobcov zeleniny v Slovenskej republike.
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce