Parlament schválil novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov

Za novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ktorú schválil parlament, hlasovalo 123 poslancov. Novela z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR má priniesť zlepšenie prístupu pre malých a stredných farmárov k pôde i zabránenie špekuláciám pri automatickej obnove nájomného vzťahu. Novela zákona podľa MPRV SR umožní poľnohospodárom ľahší prístup k prenájmu poľnohospodárskej pôdy a zavádza tiež poriadok do evidencie nájomných vzťahov.
 
Ilustračný obrázok
 
Právna norma vypúšťa doterajšiu automatickú obnovu nájomného vzťahu, nakoľko táto úprava podľa agrorezortu spôsobovala nájomcom aj prenajímateľom v praxi problémy.
 
Významné stavovské organizácie združujúce 80 percent slovenských zamestnávateľov (nielen) v poľnohospodárstve (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Potravinárska komora Slovenska, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, Republiková únia zamestnávateľov a Klub 500) vyjadrujú ostrý nesúhlas s novelou zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov.  
 
Organizácie  verejne a dôrazne upozorňujú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, že úpravy v zákone môžu do poľnohospodárstva a produkcie potravín priniesť chaos a ohroziť stabilitu podnikateľského prostredia na trhu s pôdou. Rovnako môžu spôsobiť problémy produkujúcim poľnohospodárom a ohroziť ich investície, ktoré súvisia s výrobou zdravých, škandálmi nepoznačených potravín.
 
Aktuálne platí, že na Slovensku je 80 až 90 % pozemkov v poľnohospodárskej výrobe užívaných na základe nájomných zmlúv. V praxi je nereálne  zabezpečiť, aby bolo možné  odkúpiť pozemky od spoluvlastníkov. Poľnohospodár tak musí uzavrieť stovky (pri menších podnikateľoch) až tisíce (pri väčších podnikateľoch) nájomných zmlúv a udržiavať ich v platnosti. Navrhovaná zmena by vytvorila neprimeranú administratívnu záťaž. Prirodzene, bez nájmu pozemkov by veľká väčšina poľnohospodárov nebola schopná zabezpečiť výrobu.
 
V prípade vlastníkov, ktorí o svoje vlastníctvo nejavia záujem, je automatická obnova nájmu pre nájomcu výhodná. Zároveň platí, že poľnohospodárska pôda by zánikom nájomného vzťahu bola znehodnotená.
 
Zástupcovia zamestnávateľských združení preto predstavili alternatívne riešenia pre ministerstvo pôdohospodárstva. Tieto riešenia by riziko pre občanov aj podnikateľské prostredie na trhu s pôdou výrazne znížili. Kompromisný návrh hovoril o tom, aby bola ponechaná možnosť automatickej obnovy na maximálne 5 rokov.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce