VII. slovenské rastlinolekárske dni

Slovenská rastlinolekárska spoločnosť v spolupráci s ďalšími partnermi organizuje v Nitre v dňoch 17.-18.10. 2017 VII. slovenské rastlinolekárske dni, ktoré sa uskutočnia ako medzinárodná konferencia pod názvom „Bezpečnosť a účinnosť v ochrane rastlín“. Konferencia sa uskutoční v hoteli Mikado. V prípade záujmu o účasť na tejto konferencii treba sledovať web stránku Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti www.srsweb.sk.
 
 
Program konferencie nájdete v prílohe na stiahnutie a na stránke spoločnosti v slovenskom a anglickom jazyku. Prednášateľmi na konferencii sú zástupcovia domácich odborníkov a odborníkov z Českej republiky, Holandska, Nemecka, Rakúska, odborníkov zastupujúcich Európsky úrad pre bezpečnosť potravín so sídlom v Parme (EFSA) a Európsku asociáciu ochrany rastlín (ECPA), ktorá sídli v Bruseli. Druhý deň konferencie bude prebiehať formou praktických ukážok, ktoré budú zaradené do nasledovných troch okruhov. Sú to:
 
Príspevok aplikačnej techniky na bezpečnosť a účinnosť v ochrane rastlín
 
Náplň okruhu:
- redukcia úletov z prípravkov na ochranu rastlín;
- vyplachovanie obalov z prípravkov na ochranu rastlín;
- uzatvorený systém prečerpávania prípravkov na ochranu rastlín;
- používanie odporúčaných osobných ochranných pracovných prostriedkov – OOPP.   
 
Využitie modernej techniky na rýchle analyzovanie podozrivých tovarov vrátane prípravkov na ochranu rastlín   
Náplň okruhu:
- využitie ručného spektrometra na rozbor nebezpečných a zakázaných látok vrátane  
  podozrivých prípravkov na ochranu rastlín;
- nasadenie mobilného skenovacieho zariadenia.
 
Využitie dronov na aplikáciu biologických prípravkov v ochrane rastlín 
Náplň okruhu:
- využitie dronov v poľnohospodárskej praxi;
- praktická ukážka aplikácie biologického prípravku dronom.
 
Organizačný výbor spoločnosti je presvedčený, že konferencia prispeje nielen k výmene názorov a k získaniu nových poznatkov v oblastiach zahrnutých v programe, ale zároveň umožní účastníkom konferencie  prakticky sa oboznámiť s konkrétnym prínosom aplikačnej techniky pre bezpečné a účinné používanie prípravkov na ochranu rastlín a biologických prípravkov, k predvedeniu nových možností odhaľovania nezákonného dovozu tovarov, vrátane prípravkov na ochranu rastlín a na možnosť ich okamžitého analyzovania na mieste.  
 
V prílohe na stiahnutie nájdete program konferencie.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce