Zoznam schválených uchádzačov o dotáciu - zelená nafta

Zoznam schválených uchádzačov o dotáciu - zelená nafta

Na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bol zverejnený zoznam schválených uchádzačov v rámci podporného opatrenia vo forme úľav na environmentálnych daniach – Zelená nafta 2020.

PPA

16.12.2020

Čo prináša sektoru podnikateľské kilečko 2

Čo prináša sektoru podnikateľské kilečko 2

Viacero opatrení z kilečka sa priamo vzťahuje na agropotravinárstvo – týkajú sa označovania potravín, skladovací podmienok, pokút, propagácie, minimálnej trvanlivosti a lehôt, definícií a pojmových úprav, oznamovacích povinností, zmien v zaradení jednotlivých produktov, odstránenia viacerých drobných povinností.

Miroslava Artimová

15.12.2020

Pýtame sa za vás - ohrozené druhy zvierat

Pýtame sa za vás - ohrozené druhy zvierat

Od našich členov sme dostali otázku: „Dozvedeli sme sa, že podnik, ktorý je žiadateľom o podporu na ohrozené druhy zvierat (napr. pinzgauské zvieratá) musí dodržiavať termíny hnojenie ako keby bol v zraniteľných oblastiach? Je to pravda?

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

Klúč |  14.12.2020

Systém platenia členských príspevkov pre SPPK v roku 2021

Systém platenia členských príspevkov pre SPPK v roku 2021

Systém platenia členských príspevkov schválilo Valné zhromaždenie SPPK 6. októbra 2020 v Nitre. Nájdete ho v prílohe na stiahnutie.  .

Klúč |  11.12.2020

Monitoring jesenných prác k 10. 12. 2020

Monitoring jesenných prác k 10. 12. 2020

Poľnohospodári sú v mnohých prípadoch nútení meniť osevné plány. V 47. - 49. týždni sa v niektorých regiónoch poveternostné podmienky zlepšovali, poľnohospodári využili všetky možnosti pre pokračovanie prác na poliach.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

Klúč |  11.12.2020

Dovoz a vývoz agropotravinárskych výrobkov v januári až septembri

Dovoz a vývoz agropotravinárskych výrobkov v januári až septembri

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v januári až septembri 2020 bolo pasívne v objeme – 1 310,3 mil. EUR, v porovnaní s minulým rokom sa zvýšilo o 6,0 mil. EUR /0,5 %/.

Henrieta Vrábľová, Odbor potravinárstva a obchodu

Klúč |  11.12.2020

Konferencia Príprava strategického plánu novej SPP: Je naozaj príprava spoločná a odborná

Konferencia Príprava strategického plánu novej SPP: Je naozaj príprava spoločná a odborná

Strategický plán sa na Slovensku vytvára „za zatvorenými dverami“, bez účasti relevantných strán – a to aj napriek tomu, že zásadnou požiadavkou Komisie je, aby vytváranie Strategického plán – základného dokumentu novej SPP – prebiehalo za účasti čo najširšieho zapojenia dotknutých subjektov.

Jozef Artim, ústredný riaditeľ SPPK

10.12.2020

PPA rozposiela zmluvy na zelenú naftu

PPA rozposiela zmluvy na zelenú naftu

Žiadateľom o dotáciu vo forme úľav na environmentálnych daniach – Zelená nafta 2020 boli zaslané zmluvy k podpisu.

Odbor poľnohospodárstva a služieb

10.12.2020

Bilancia roka 2020: obilniny

Bilancia roka 2020: obilniny

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora oslovila svoje poľnohospodárske a potravinárske zväzy, aby zhodnotili rok 2020. S prvou tohtoročnou bilanciou prichádza Združenie pestovateľov obilnín.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

09.12.2020

V Ranných správach RTVS

V Ranných správach RTVS

O projekte Slovenských Vianoc sme hovorili v Ranných správach RTVS.

Tlačový odbor SPPK

09.12.2020

Do pozornosti

Manuál pre zamestnávateľov na vykonanie testovania

Manuál z dielne Ministerstva hospodárstva SR obsahuje základné informácie o testovaní zamestnancov, upravuje detailne výdaj a vrátenie AG testov, testovanie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, výsledky testov, obsahuje doplňujúce ustanovenia a finančnú náhradu.

Pracovná skupina pre daňové a právne otázky, 9. decembra 2020

Informácie o štátnej podpore, Politika hospodárskej súťaže, Informácie k oznámeniu Komisie o definícii relevantného trhu pre účely práva hospodárskej súťaže Spoločenstva a iné.

Zoznam verejných konzultácií Európskej komisie

Dávame Vám do pozornosti zoznam verejných konzultácií Európskej komisie, ktoré sa uskutočnia v priebehu najbližších mesiacov.

Komisia uverejnila zoznam potenciálnych ekoschém

Komisia uverejnila zoznam možných poľnohospodárskych postupov, ktoré by mohli byť podporené ekoschémami v budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike. Tento zoznam má prispieť k diskusii o reforme SPP a jej úlohe pri dosahovaní cieľov Európskej zelenej dohody.

Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín – nová forma štúdia

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zabezpečuje odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín novým e-learningovým systémom. Po jednoduchej registrácii Vás čaká pohodlná forma výučby.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce