Začíname monitoring pre rok 2017

Začíname monitoring pre rok 2017

Priaznivé počasie umožnilo poľnohospodárom vykonávať intenzívne poľné práce najmä v južnejších okresoch Slovenska. Smykovanie, bránenie, osevy a nitratácia sú momentálne hlavnými činnosťami poľnohospodárov. Podrobnejšie informácie nájdete v článku.

Jarmila Dubravská a Martin Rováš, odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

23.03.2017

Na návšteve: V Združení pestovateľov obilnín

Na návšteve: V Združení pestovateľov obilnín

Minuloročné žatevné výsledky opäť potvrdili, že otázku, čo s preplnenými skladmi obilia, musíme riešiť systémovo, urgentne a najmä zodpovedne.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

22.03.2017

Národná expozícia Bieloruska na AGROSALÓNE 2017

Národná expozícia Bieloruska na AGROSALÓNE 2017

V rámci expozície budú prezentované perspektívne modely poľnohospodárskej, cestnej a lesnej techniky bieloruských výrobcov, petrochemická produkcia, ako aj najnovšie inovačné technológie v oblasti poľnohospodárstva, pestovania rastlín a chovateľstva.

Veľvyslanectvo Bieloruskej republiky

21.03.2017

Sprístupnenie aplikácie Geopriestorová žiadosť o podporu

Sprístupnenie aplikácie Geopriestorová žiadosť o podporu

Aplikácia GSAA je dostupná na webovom sídle Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra - Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy.

PPA

21.03.2017

Tlačová konferencia k zákonu o odpadoch

Tlačová konferencia k zákonu o odpadoch

SPPK a PKS na spoločnej tlačovej konferencii 21. marca poukázali na nespravodlivý, netransparentný a neefektívny systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý zaviedla veľká novela zákona o odpadoch.

21.03.2017

Zákon o e-Governmentne – zmeny v povinnej aktivácii e-schránok právnických osôb

Zákon o e-Governmentne – zmeny v povinnej aktivácii e-schránok právnických osôb

V prípade aktivácie elektronických schránok ide o proces, ktorý umožní využívať elektronickú schránku na doručovanie elektronického podania, elektronického úradného dokumentu a doručenky, čím je možné od orgánov verejnej moci prijímať elektronické rozhodnutia, ktoré majú rovnaký právny účinok, ako keby boli doručené v listinnej forme.

Eva Gernátová, legislatívny odbor SPPK

20.03.2017

Tepelné čerpadlá v srdci energetickej únie – pozvánka

Tepelné čerpadlá v srdci energetickej únie – pozvánka

Už v piatok 24. marca 2017 môžete získať viac informácií o tepelných čerpadlách, ktoré majú využitie v priemysle, ale aj v domácnosti. Príďte na výstavisko Incheba Expo Bratislava do pavilónu B, kde Slovenský zväz pre chladiacu techniku organizuje konferenciu.

Jarmila Dubravská, odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

20.03.2017

Vo februári najviac vzrástli svetové ceny obilnín

Vo februári najviac vzrástli svetové ceny obilnín

Index cien potravín FAO dosiahol vo februári 175,5 bodu.S výnimkou rastlinných olejov vzrástli vo februári všetky ceny komodít. Najviac však rástli ceny obilnín.

Matej Korpáš, tlačový odbor SPPK

15.03.2017

Prezentácie z Krajských informačných dní pre poľnohospodárov

Prezentácie z Krajských informačných dní pre poľnohospodárov

Ponúkame Vám prezentácie, ktoré odzneli na tohtoročných Krajských informačných dňoch pre poľnohospodárov.

SPPK

15.03.2017

Konferencia BioEast

Konferencia BioEast

BioEast je iniciatíva krajín strednej a východnej Európy zameraná na spoluprácu v oblasti bioekonomiky v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve smerujúca k udržateľnému rastu týchto odvetví.

Ján Baršváry, odbor poľnohospodárstva a služieb

14.03.2017

Do pozornosti

Ovčiari opäť prišli „Zo salaša do mesta“

„Jedzte ovčie výrobky, ak chcete byť zdraví“. Aj takúto skutočnosť by ste sa dozvedeli na podujatí Zo salaša do mesta.

Z porady RPPK a RKŠ – 1. časť

O najdôležitejších legislatívnych a agropotravinárskych témach diskutovalo vedenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory s regionálnymi komorami 6. apríla v Banskej Bystrici.

V marci najviac klesli svetové ceny cukru a rastlinných olejov

Index cien FAO dosiahol v marci takmer 171 bodov. Evidujeme tak mesačný pokles o 5 bodov (2,8 %), ale 20 bodové navýšenie oproti rovnakému obdobiu z minulého roka. Okrem mäsa klesli všetky indexy komodít.

Aktuálna zľava na palivové karty - apríl 2017

Na základe Zmluvy medzi Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., bolo v mesiaci marec vytankovaných 253 976 litrov PHM prostredníctvom palivových kariet.

Jarné práce v 13. týždni

Jarné práce pokračujú. Poľnohospodári v regiónoch posudzujú stav porastov a riešia škody poľovnou zverou.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce