Informačný deň pre potravinárov

Informačný deň pre potravinárov

Pozývame Vás na Informačný deň pre potravinárov, ktorý sa bude konať 13. marca 2017 o 9:00 hod. v rokovacej sále „A1“ AGROINŠTITÚTU NITRA, š.p. v Nitre.

SPPK

27.02.2017

Agromechatronik – výzva pre mladých

Agromechatronik – výzva pre mladých

SOŠ Pruské, Združenie AGRION a SPPK zorganizovali 22. februára tlačovú besedu v ilavskom regióne v Pruskom.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

23.02.2017

V Lučenci si zvolili vedenie komory, diskutovali aj o škodách spôsobených poľovnou zverou

V Lučenci si zvolili vedenie komory, diskutovali aj o škodách spôsobených poľovnou zverou

Poľnohospodári združení v RPPK Lučenec volili na valnom zhromaždení predsedu a podpredsedu. V súčasnosti členov trápia najmä škody poľovnou zverou a zatriedenie do ANC oblastí.

Jarmila Dubravská, odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

21.02.2017

Odsúhlasili odporúčané odrody sladovníckeho jačmeňa

Odsúhlasili odporúčané odrody sladovníckeho jačmeňa

Vhodným výberom odrôd sladovníckeho jačmeňa sa ovplyvňuje kvalita sladu a tým aj kvalita konečného výrobku. Výroba sladu v období rokov 2005-2015 mierne kolíše okolo hodnoty 250-tisíc ton ročne, export sladu je niekde na úrovni 200-tisíc ton ročne.

Jarmila Dubravská, odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK, Matej Korpáš, tlačový odbor SPPK

21.02.2017

Porada zväzov - aktualizované

Porada zväzov - aktualizované

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zorganizovala 9. a 10. februára 2017 poradu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi zväzmi vo Veľkom Mederi.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

21.02.2017

Vyhlásenie Únie potravinárov Slovenska

Vyhlásenie Únie potravinárov Slovenska

Valné zhromaždenie Únie potravinárov Slovenska schválilo 20. februára 2017 vyhlásenie k aktuálnej situácii v potravinárskom priemysle.

Únia potravinárov Slovenska

21.02.2017

Stretnutie s iránskou delegáciou

Stretnutie s iránskou delegáciou

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora privítala 17. februára 20-člennú delegáciu iránskych podnikateľov, ktorí majú záujem o obchodnú spoluprácu so slovenskými agropotravinárskymi firmami.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

20.02.2017

Odborná konferencia Perspektívne prístupy v rastlinnej výrobe

Odborná konferencia Perspektívne prístupy v rastlinnej výrobe

Združenie pestovateľov obilnín a Slovenský zväz olejninárov Vás pozývajú na odbornú konferenciu „PERSPEKTÍVNE PRÍSTUPY V RASTLINNEJ VÝROBE“, ktorá sa uskutoční 21. marca 2017 na Agroinštitúte š.p. v Nitre.

Združenie pestovateľov obilnín

17.02.2017

Vyjadrenie PPA k nevyplateným priamym platbám za rok 2016

Vyjadrenie PPA k nevyplateným priamym platbám za rok 2016

SPPK oslovila 26.01.2017 listom generálneho riaditeľa PPA s informáciou o vykonaní prieskumu medzi poľnohospodármi, ktorí ešte nedostali vyplatené priame platby za rok 2016. Zároveň sme žiadali, aby sa touto situáciou PPA vážne zaoberala.

PPA

17.02.2017

Z prvého tohtoročného Predstavenstva SPPK

Z prvého tohtoročného Predstavenstva SPPK

Vo štvrtok 16. februára sa uskutočnilo rokovanie Predstavenstva SPPK. Zúčastnení členovia sa najviac zaoberali téme vyplácaniu priamych platieb za rok 2016, aplikácii GSAA, zákonu o odpadoch a registri partnerov verejného sektora aj plánovaným podujatiam, ktoré komora organizuje v blízkom čase.

Matej Korpáš, tlačový odbor SPPK

17.02.2017

Do pozornosti

Budú sa chovať ovce a kozy v EÚ aj naďalej?

Ani chovu oviec a kôz sa nevyhli v roku 2016 problémy. Nízke nákupné ceny či lacné dovozy jatočných jahniat, pokles produkcie jatočných kôz.

Stanovisko Ministerstva spravodlivosti SR k zákonu o registri partnerov verejného sektora

Predmetom zasielaného stanoviska je objasnenie otázky, či partnerom verejného sektora sú aj užívatelia pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu.

Zástupcovia V4 budú rokovať o novej politike aj s ďalšími členskými štátmi

Stabilná Vyšehradská spolupráca je šancou na zlepšenie podnikateľských podmienok poľnohospodárov v stredoeurópskom regióne. Na pravidelných stretnutiach si zástupcovia komôr vymieňajú dôležité informácie o aktuálnej situácií na agropotravinárskom trhu v príslušných krajinách a hľadajú spoločné riešenia pre najaktuálnejšie problémy.

Začíname monitoring pre rok 2017

Priaznivé počasie umožnilo poľnohospodárom vykonávať intenzívne poľné práce najmä v južnejších okresoch Slovenska. Smykovanie, bránenie, osevy a nitratácia sú momentálne hlavnými činnosťami poľnohospodárov. Podrobnejšie informácie nájdete v článku.

Národná expozícia Bieloruska na AGROSALÓNE 2017

V rámci expozície budú prezentované perspektívne modely poľnohospodárskej, cestnej a lesnej techniky bieloruských výrobcov, petrochemická produkcia, ako aj najnovšie inovačné technológie v oblasti poľnohospodárstva, pestovania rastlín a chovateľstva.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce