Predaj nelegálnych prípravkov na ochranu rastlín

Predaj nelegálnych prípravkov na ochranu rastlín

Podľa zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je možné uvádzať na trh len prípravky autorizované a povolené Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym.

MPRV SR

20.04.2017

Jarné práce spomalené

Jarné práce spomalené

Vo viacerých regiónoch boli jarné práce v dôsledku nepriaznivého počasia spomalené a v priebehu týždňa postupne prerušené.

Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

20.04.2017

Ovocinári najbližšie dve noci nebudú spať

Ovocinári najbližšie dve noci nebudú spať

Budú ochraňovať úrodu. V našich sadoch by malo počas najbližších 2 nocí pracovať 800 až 1000 ľudí.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

19.04.2017

Dotazník k príprave SPP po roku 2020

Dotazník k príprave SPP po roku 2020

SPPK pripravila pre svojich členov ako pomôcku predvyplnený dotazník tak, ako to navrhuje Úrad SPPK. Budeme radi, ak ho vyplní čo najviac slovenských poľnohospodárov, pretože spoločná poľnohospodárska politika a jej budúcnosť sa nás bytostne týkajú.

Úrad SPPK

19.04.2017

Slovenským zeleninárom sa podarilo vytvoriť jednotné združenie

Slovenským zeleninárom sa podarilo vytvoriť jednotné združenie

18. apríla 2017 sa v Maduniciach uskutočnilo Valné zhromaždenie Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska (ZZZS). Vďaka zlúčeniu Zväzu integrovanej produkcie zeleniny a Zeleninárskej únie Slovenska sa tak po dlhom čase podarilo zjednotiť 80% pestovateľov a výrobcov zeleniny na Slovensku.

Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska

19.04.2017

Z porady RPPK a RKŠ – 2. časť

Z porady RPPK a RKŠ – 2. časť

O najdôležitejších legislatívnych a agropotravinárskych témach diskutovalo vedenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory s regionálnymi komorami 6. apríla v Banskej Bystrici.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

Klúč |  19.04.2017

Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych  výrobkov za mesiac január 2017 a 2016 /v mil. EUR/

Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov za mesiac január 2017 a 2016 /v mil. EUR/

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v januári 2017 bolo pasívne v objeme – 71,3 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa znížilo o 26,9 mil. EUR /27,4 %/.

Tatiana Belová, Odbor potravinárstva a obchodu SPPK

19.04.2017

Jarné práce v 14. týždni

Jarné práce v 14. týždni

Jarné práce pokračujú v plnom prúde, poľnohospodári pociťujú nedostatok vlahy.

Odbor poľnohospodárstva a služieb

18.04.2017

Ovčiari opäť prišli „Zo salaša do mesta“

Ovčiari opäť prišli „Zo salaša do mesta“

„Jedzte ovčie výrobky, ak chcete byť zdraví“. Aj takúto skutočnosť by ste sa dozvedeli na podujatí Zo salaša do mesta.

Jarmila Dubravská, odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

18.04.2017

Z porady RPPK a RKŠ – 1. časť

Z porady RPPK a RKŠ – 1. časť

O najdôležitejších legislatívnych a agropotravinárskych témach diskutovalo vedenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory s regionálnymi komorami 6. apríla v Banskej Bystrici.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

Klúč |  11.04.2017

Do pozornosti

List ministerke k problémom s aplikáciou GSAA

Jednotná žiadosť o priame podpory neúmerne zaťažuje poľnohospodárov. SPPK v liste žiada pani ministerku o prijatie účinných opatrení, ktoré môžu predísť sankciám súvisiacim s podávaním žiadostí.

Koncepcia rozvoja poľovníctva v SR

Týmto si Vás dovoľujeme informovať o materiáli predloženom na medzirezortné pripomienkové konanie. Ide o návrh "Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike – národný program rozvoja poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri". Termín na zaslanie pripomienok: 18.05.2017

Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov za mesiac január a február 2017 a 2016 /v mil. EUR/

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január a február 2017 bolo pasívne v objeme – 166,9 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa znížilo o 55 mil. EUR /24,8 %/.

Svetové ceny cukru sú na dvadsaťmesačnom minime

Medziročne index cien FAO stúpol o 15,2 bodu, čo predstavuje nárast o rovných 10 %. S výnimkou mäsa klesali ceny pri všetkých komoditách.

Výsledky dotazníka k SPP po roku 2020

Dotazník vyvolal vysoký verejný záujem a komisia dostala celkovo 322 912 príspevkov od všetkých členských krajín EÚ. Zo Slovenska prišlo 3 132 dotazníkov, čo tvorí 0,97% všetkých odpovedí.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce